CYSYLLTU

Delweddau Gareth Roberts

e-bost:
gareth@
garethrobertsimages.co.uk

Ffôn:
01286 872462

Ffôn Symudol:
07867 810576


TEITHIO

Rwyf yn gweithio ar ddatblygu cyfres o deithiau sydd yn olrhain llwybrau hanesyddol ac yn cynllunio i symud i gynhyrchu rhaglenni ar gyfer y radio erbyn 2014.

Ymysg y prosiectau ar hyn o bryd:

CYRCHU’R KLONDIKE

goldfields

Ym mis Gorffennaf 1897 fe laniodd y llong ‘PORTLAND’ yn Seattle, Taith Washington UDA gyda dwy tunnel o aur a dwsinau o bobl cyfaethog arni. O fewn misoedd bu i bron 1,000,000 o bobl o amgylch y byd cychwyn hi am feysudd aur y Klondike....yn eu mysg – Y Cymry! Nod y prosiect hwn yw ail-greu y daith a darganfod beth ddigwyddodd i’r holl Cymry bu’n mentro i’r Pacific Northwest a daeth byth yn ol gartref. Mae cysylltiad teuluol a’r fenter ac fy mwriad yw creu cofnod o’r daith ar gyfer cylchgronau, radio, taith theatre a darlledu ar y we.

 

Y PROSIECT LON RUFEINIG

Yn 2008 roeddwn yn gysylltiedig a phrosiect i ail-ddarganfod y lon Rufeinig coll ar draws gogledd Cymru o Gaernarfon i Gaer (CLICIWCH ‘COMISIYNAU’). Yna bu i mi greu tim bu’n cerdded y llwybr 78 milltir mewn 3 diwrnod, y gyntaf i wneud mewn 1500 o flynyddoedd – a hel £7000 i’r ‘Sefydliad Brydeinig y Galon’. Y bwriad yw ail-greu y daith et oar gyfer prosiect radio.


CHWILIO AM H.V.MORTON

MORTON

Yn 2012 byddaf yn dechrau gweithio ar prosiect yn olrhain teithiau H.V.Morton, prif-arloeswr y diwydiant ‘travelogue’ sydd yn boblogaidd heddiw mewn sawl cyfrwng. Yn ystod y 1930 bu iddo gyhoeddi cyfres o lyfrau enwog sef ‘IN SEARCH OF WALES’, ‘IN SEARCH OF ENGLAND’ ac ‘IN SEARCH OF SCOTLAND’ ac hyd at heddiw, arwahan i’r Frenhines, Morton yw’r unig sais ddi-Gymraeg i’w dderbyn i Orsedd yr Eisteddfod Genedlaethol am ei waith. Nod y cynllun hwn yw olrhain ei deithiau i weld sut mae ein gwlad wedi newid yn yr 80 mlynedd sydd wedi mynd heibio.