CYNNWYS

CARTREF

TIRLUNIAU NOS

GALERI TIRLUNIAU NOS

ARCHEBU

MAPIAU

COMISIYNAU

CARTWNAU

DARLUNIAU

TEITHIO

SGYRSIAU

CEFNDIR

bull

CYSYLLTU

Delweddau Gareth Roberts

e-bost:
gareth@
garethrobertsimages.co.uk

Ffôn:
01286 872462

Ffôn Symudol:
07867 810576

SGYRSIAU

Byddaf yn sgyrsio i chymdeithasau, ysgolion a chlybiau o bob math yn aml iawn. Yn gwanwyn 2011 bu i mi fy nghefnogi gan VODAFONE to ddyfeisio a teithio ‘sioe gweledol’ i ysgolion gogledd Cymru – sgwrs ysgafn ar ddaeareg, hanes ac archaeoleg bob un o’r 27 ‘cymuned’ i mi ymweld â. Holwch am rhagor o fanylion.


SGYSIAU SYDD AR GAEL

TIRWEDDAU NOS

Y trallodau ac anturiaethau o weithio yn y nos a chreu y llyfr ‘Y SER YN EU TYNERWCH’.

tsmpfug

TEMPUS FUGIT / AMSER YN HEDFAN

Sgwrs ar y cyd ar ffotograffyd Geraint Thomas ymddangosodd yn GWYL FFILMIAU MYNYDD 2011 yn Llanberis. Tra’n gweithio ar cwpl o lyfrau roedd Geraint a’r tasg i dynnu llun o bob un o’r 140 llynnoedd yn Eryri yn ystod oriau cyfnos a gwawrio’r haul tra fy mod i yn anelu am tirweddau Eryri ac arfordir Mon yn yr oriau rhynddynt yng ngolau’r lleuad. Hanesion difyr a digri o ddau ffotograffydd yn eu brwydrau yn erbyn yr elfennau ac ambell anifail blin.


CERDDED A DARGANFOD

Ail-greu tirweddau ac adeiladau coll, hanesion difyr a chreu mapiau hanes.