CYSYLLTU

Delweddau Gareth Roberts

e-bost:
gareth@
garethrobertsimages.co.uk

Ffôn:
01286 872462

Ffôn Symudol:
07867 810576

BYWGRAFFIAD BYR

story

Ar ol graddio mewn Ffilm a Ffotograffiaeth yn Ysgol Celf Aber-Ffal, Cernyw ym 1984 bu i mi weithio cefn llwyfan ym myd theatre, ffilm a theledu. Erbyn cychwyn y 1990au roeddwn yn Ffotograffydd a Gwneuthurwr Ffilm Preswyl ar gynllun ariannwyd yn rhannol gan y BFI i ‘gofnodi’ bywyd cefn gwlad yng Ngheredigion. Defnyddwyd y deunydd ar gyfer y rhaglen teledu ‘Lle Neis i Blant?’ gan S4C/HTV.

Mae fy ngwaith wedi ei arddangos mewn galeriau yn Awstralia, Llundain a Chymru yn cynnwys y Ffotogaleri yng Nghaerdydd. Fel ffotograffydd a darlunydd rwyf wedi cyfrannu at sawl cyfrol yn amrywio o gylchgronau seryddiaeth i gelf ac roeddwn yn gartwnydd i’r CYMRO am 8 mlynedd.

Rwyf hefyd, ers y Gwanwyn 2013, yn gydlynydd i'r 'Cynllun Cerdded a Darganfod' i Menter Fachwen.

Ers gwella o salwch difrifol yn 2003, rwyf wedi ail-adeiladu busnes llwyddiannus ac wedi fy nghomisiynu i weithio ar nifer helaeth o prosiectau amrywiol o gyhoeddi mapiau, prosiectau cartwnio, llyfrau, prosiectau radio a chynlluniau teithio yn arbennig yn y Pacific Northwest lle mae fy nheulu yn byw.

Fel siaradwr cyhoeddus profiadol, rwyf yn llefarydd ar ran y Sefydliad Brydeinig y Galon yng Nghymru. Rwyf wedi priodi gyda un plentyn.