CYSYLLTU

Delweddau Gareth Roberts

e-bost::
gareth@
garethrobertsimages.co.uk

Ffôn:
01286 872462

Ffôn Symudol:
07867 810576

Nightscapes

FFILM

Ffilmio eitem am y llyfr ar gyfer rhaglen ‘Wedi 7’ (S4C) ar Y Wyddfa ym Mis Tachwedd 2011.

TIRLUNIAU NOS

Ers blynyddoedd maith rwyf wedi bod yn tynnu lluniau yn y nos ar ffilm – gan ddefnyddio dim byd ond golau’r lleuad (neu ambell oleudy).

Yn Tachwedd 2011 cyhoeddwyd casgliad o 50 o’r lluniau unigryw yma mewn llyfr o’r enw ‘Y Ser yn eu Tynerwch’ gan Gwasg Carreg Gwalch sydd hefyd yn gasgliad o farddoniaeth yn dathlu’r nos gan feirdd cyfoes ac o’r gorffennol. Mae’r llyfr ar gael mewn siopau yng Nghymru neu ar AMAZON (ISBN 978-1-84527-343-9). Clawr caled £16.

Cliciwch ar GALERI i weld y lluniau.

Cliciwch ar ARCHEBU i brynu printiau.