CYNNWYS

Bull

CYSYLLTU

Delweddau Gareth Roberts

e-bost:
gareth@
garethrobertsimages.co.uk

Ffôn:
01286 872462

Ffôn Symudol:
07867 810576

CROESO I DELWEDDAU
GARETH ROBERTS

Rwyf yn ffotograffydd, darlunydd a gwneithurwr ffilm/fideo o dro i dro yn gweithio mewn amrywiaeth eang o gyfryngau (yn dibynnol ar ofynion comisiynau). Cliciwch ar y categoriau (chwith) i ddarganfod am fy ngwaith unigryw yn cynnwys tirluniau nos, cartwnio, prosiectau mapio, teithio, comisiynau masnachol ac yn y ‘galeri’ i weld enghreifftiau o fy ngwaith a sut mae archebu printiau.

NEWYDDION DIWEDDARAF

LOGO

Sefydlwyd 'Y CYNLLUN CERDDED A DARGANFOD' yn swyddogol yn Mis Mawrth 2013, ac bu i mi fy mhenodi fel 'Cydlynudd' i'r prosiect. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar dros 20 o gynlluniau mapio hanes ac archaeoleg led led Gogledd Cymru. Bydd rhain yn dechrau cael eu cyhoeddi yn fuan ac bydd fersiynau digidol a rhyngweithiol ar gyfer iPads ac ati ar gael hefyd maes o law, yn arbennig yn siroedd Conwy, Fflint a Dinbych. Rydym hefyd yn gweithio ar sawl gynllun addysgol ac yn trefnu rhaglen prysur o weithgareddau trwy gydol y flwyddyn. Yn y Gwanwyn 2014 bydd y prosiect yn symud i adeilad ar y Stryd Fawr yn Llanberis ('pentref yr Wyddfa') ac byddwn yn sefydlu wefan i'r cynllun y pryd hynny.


MAPIO Y 'TOUR OF BRITAIN'

tour

Cefais fy nghomisiynu i greu map ar gyfer cymal Llanberis y ras feicio 'Tour of Britain' yn ddiweddar. Argraffwyd filoedd o gopiau ac roedd fersiwn hefyd ar gael ar-lein cafwyd ei ddefnyddio gan y wasg.

 

Y SER YN EU TYNERWCH

BOOK

Argraffwyd y llyfr sydd yn gasgliad o 50 o'r lluniau nos (cliciwch y 'Galeri') yn 2011 ac mae wedi gwerthu yn dda iawn. Mae sgyrsiau ac arddangosfeydd wedi eu trefnu ar gyfer 2014. Bydd yr arddangosfa gyntaf ynf Nghanolfan Morlan, Aberystwyth yn mis Ebrill 2014. Rwyf hefyd wedi cychwyn ar gyfres o luniau nos o Lwybr y Ridgway rhwng Avebury a 'Vale of The White Horse of Uffington' yn Swydd Rhydychen a Wiltshire.

Cyhoeddir 'Y SER YN EU TYNERWCH' gan Gwasg Carreg Gwalch (ISBN 978-1-84527-343-9) ac mae ar gael mewn siopau llyfrau Cymraeg ac yn Amazon (Clawr Caled £16).

 

MURLUN NEUADD Y DREF LLANGEFN, YNYS MON

mural

Yn y Gwanwyn cefais y fraint o fod yn un o dau arlunydd i'w comisiynu i greu murlun gan Menter Mon a DEWIS ARCHITECTURE ar gyfer ail-agor Neuadd y Dref, Llangefni. Lloswyd y neuadd mewn tan yn 1992. Mae'r tirlun yn dilyn llinell-amser hanes Llangefni o'r Oes Efydd i'r presennol ac i'w weld yn y brif neuadd.

DARLUNIO SET AR GYFER RHAGLEN 'CHANNEL 4

ch4p

Cefais fy nghomisiynu yn ddiweddar i ddelweddu set sioe 'adloniant' ar gyfer Channel 4 gan gwmni teledu annibynnol. Nid oes hawl gennyf i enwi'r rhaglen ond gallaf ddweud ei fod yn rhaglen bydd yn cael ei ddarlledu yn 'fyw' ac bod y set ar 'wahanol lefelau ac yn cynnwys y gynulleidfa'. Mae'r 'ddelwedd' gwreiddiol yn animeiddio fel bod modd goleuo darnau o'r set arwahan.