CYNNWYS

CYSYLLTU

Delweddau Gareth Roberts

e-bost:
gareth@
garethrobertsimages.co.uk

Ffôn:
01286 872462

Ffôn Symudol: 07867 810576

COMISIYNAU

ADLUNIAU

visuali

Mae yn orfodaeth i bob datblygiad amgylcheddol fynd trwy prosesau cynllunio statudol. Rwyf wedi fy nghomisiynau i greu ‘adluniau’ o dyrbeini gwynt lle meant wedi eu cynllunio yn y tirwedd. Lluniau yw rhain sydd yn cael eu creu i safonau cynllunio statudol.

Mae adluniau eraill wedi eu comisiynu i ymchwilio i effeithiau datblygiadau ar yr amgylchedd. Mae’r pwyslais ar materion ‘gwyrdd’. Hefyd mae fy prosiectau mapio wedi defnyddio technegau adlunio i ail-greu tirweddau ac adeiladau coll, technegau gall ail-adrodd yn y broses ‘cynllunio’.

AROLYGON AWYROL

aerial

Ym 1984 ysgrifenais ‘draethawd hir’ yn dadlau y bysai’n bosib un diwrnod i dynnu lluniau o’r awyr a darganfod pethau cuddiedig o dan wyneb y tiroedd islaw – yn arbennig olion sydd ddim yn amlwg i’r llygaid nag y ffotograff gwreiddiol. Gyda datbygiad systemau Digidol, mae’r technoleg i galluogi hyn wrth law. Mae’r esiamplau uchod yn dangos sut mae ehangu lluniau i ddarganfod archaeoleg, llygredd ayy. Gall defnyddio yr un prosesau i ail-ystyried hen luniau awynrol hefyd. Roedd y broses hwn yn ddefnyddiol dros ben yn ystod ‘Y PROSIECT LON RUFEINIG’ (Cliciwch ar ‘TEITHIO’).


COMISIYNAU ERAILL

marketing

Mae cyfres o baneri hir wedi ei cynllunio i hyrwyddo trefi a phentrefi Cymru fel lleoliadau siopa i twristiaid ac ymwelwyr. Un o’r comisiynau oedd prosiect i hyrwyddo Llanberis ar droed Yr Wyddfa. Yn yr achos hwn y sialens oedd i ddatblygu strategaeth gweledol i hyrwyddo’r pentref trwy creu baneri, pamffledi a safle we. Cliciwch ar ‘DARLUNIAU’ i ddarganfod mathau eraill o comisiynau.